استقرار سیستم

– یک سیستم مشترک و درک شده، از پروسه های پایدار و قابل تکرار به وجود خواهد آمد.

– تقریبا بدون توجه به این که چه اتفاقی می افتد، تجارت / سازمان به طریقی نظامند و منظم عمل می کند.

– معایب کمتری در کیفیت خدمت یا محصول خواهید داشت.

– افراد می دانند چه کاری را چطور انجام دهند؛ لازم نیست زمان صرف «ابداع» یا «کشف» موارد یا خلق دوباره ی ابزار کنند.

– تجارت بهتر یا بیشتری خواهید داشت زیرا می توانید در بازار های جدید فروش داشته باشید.

– گواهینامه ها، شما را در بازار متمایز و بارز جلوه می دهد.

استقرار سیستم های نوین مدیریتی (مبتنی بر استانداردهای جهانی) مزایای بسیار زیادی ایجاد می نماید. در همین راستا، گروه مشاوره کار و کسب کاریار شما را برای رسیدن به موارد زیر یاری خواهد نمود:

– خیلی سریع تر مکان و نوع مشکلی را که پیش می آید، پیدا می کنید.

– از صرف وقت و هزینه بر روی مشکلات قدیمی خودداری می کنید. زیرا بسیاری از آنها بطور دائمی حل شده اند، و اگر مشکل دیگری پیش آید، شما اکنون با منابع و مهارتهایی که در اختیار دارید آن را سریعتر، بهتر و ارزانتر شناسایی و رفع می کنید.

– کنترل و گزارش مدیریت بهتر؛ شما می دانید تجارت تان چطور پیش می رود و چه تصمیمی باید بگیرید.

– هنگام پیشنهاد در مناقصه یا مزایده یا سوالاتی در مورد سیستم کیفیتی، شما سردرگم نخواهید بود زیرا اطلاعات شما کامل است.

مشتریان ما دائما گزارشاتی از مزایایی ارسال می کنند که توسط استقرار سیستم ها کسب کرده اند:

– کنترل مدیریت برتر

– آگاهی بیشتر درباره نوع و نحوه انجام امور

– ارتقا رضایتمندی مشتری

– تسلط بسیار بهتر بر روی امور اجرایی

– ارتقاء رضایتمندی کارمندان

– کاهش دوباره کاری و بطالت

– کاهش تلاش برای نگهداری