آموزش

در دنیای پیشرفته امروز ، آموزش به عنوان یک عامل استراتژیک مطرح است و جایگاه بسیار مهمی در عرصه پیشرفت و گسترش علم و دانش دارد. امروزه کیفیت آموزش و بهره گیری از روشهای نوین، عامل اساسی در یادگیری سریع و انتقال تجربیات و حفظ سرمایه میباشد. بر این اساس گروه مشاوره کار و کسب کاریار سعی دارد با برگزاری دورههای آموزشی، شما را در رسیدن به اهدافتان یاری نماید. برای آشنایی بیشتر شما، به برخی از دوره های برگزار شده اشاره می شود:

– آشنایی و تفسیر الزامات عمومی کلیه سیستمهای مرتبط مدیریتی

– دوره های ممیزی داخلی

– آشنایی و مروری بر الزامات مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه

– آشنایی با انواع مدیریت یکپارچه

– دوره های آموزشی فرایندنگری

– آشنایی بر الزامات مرتبط با شناسایی و ارزیابی ریسک

– بررسی جنبه های زیست محیطی و اثرات آنها

– آشنایی با نحوه تدوین استاندارد نویسی

– دوره های تدوین طرح کسب و کار

– دوره های تدوین طرح توجیهی (امکان سنجی)

– دوره های طراحی مدل کسب و کار

– دوره های برنامه ریزی استراتژیک

گروه مشاوره کار و کسب کاریار سعی نموده از مدیران، ممیزان و مدرسان با تجربه  و کارشناسانی خــلاق و کوشا بهره گیرد و تمامی پروژه هــای تعریف شده خود را در حد رقبای خارجی و با حفظ کیفیت استاندارد های بین المللی انجام دهد.

مدارک این دوره ها توسط شرکت QMS Certification Services استرالیا صادر شده و دارای اعتبار جهانی با قابلیت ردیابی می باشد .

گروه مشاوره کار و کسب کاریار آماده ارایه دوره های عمومی و تخصصی برای تمامی اعضا شرکت ها و ارگان های مختلف کشور می باشد.