گروه مشاوره کار و کسب کاریار، به همت جمعی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران و برخی از متخصصین و کارشناسان خبره عرصه کسب و کار و با هدف بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی در ایران تشکیل شده است.

فعالیت های ما در راستای توسعه کسب و کارها از طریق اصلاح فرآیندها، استقرار سیستمهای کیفی متناسب با فعالیت، مشاوره های بازاریابی و مالی و استفاده از ابزارهای نوین مدیریتی و فناوری می باشد.

کاریار چگونه به کسب و کارها یاری می رساند؟

گروه مشاوره کار و کسب کاریار مأموریت خود را توسعه کسب و کارها با استفاده از روش های زیر قرار داده است:

– نیازسنجی و مشاوره  کسب و کار

– افزایش بهره وری و کیفیت محصولات در کنار اصلاح فرآیندهای کسب و کار از طریق استقرار سیستم های ایزو

– صدور گواهینامه های ایزو  جهت صادرات، بازاریابی، صحه گذاری و افزایش اعتماد مشتریان

– ارتباط  و خدمات رسانی موثرتر، آسانتر، ارزانتر، راحت تر و سریعتر به مشتریان از طریق طراحی سایت کسب و کار مطابق با نیازهای کسب و کار و اصول علمی

– آموزش ممیزی و  استقرار سیستم های ایزو در کسب و کار

– افزایش فروش از طریق مشاوره بازاریابی

– با سفارش نرم افزار اندروید ویژه کسب و کار خود همیشه در کنار مشتریان خود باشید و از رقبایتان متمایز شوید.همچنین می توانید با سفارش نرم افزار اندروید کارهایتان را سریعتر و راحت تر نمایید.

چشم انداز کاریار توسعه خدمات این گروه به مشتریان از طریق جلب اعتماد ، خرسندسازی مشتریان و همکاری با شرکای تجاری معتبر می باشد.