اتمام پروژه مدیران خودرو

به یاری پروردگار و همکاری های بی شائبه مسؤولین بخش خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو، با برگزاری غیر متمرکز دوره های آموزشی مبتنی بر اصول استاندارد (مدیریت کیفیت * بهداشت و ایمنی شغلی * رضایت مشتریان) کلیه نمایندگی های طرف قرارداد در پروسه دریافت گواهینامه های مربوطه قرار گرفتند.

فرصت مغتنمی است تا در همین جا از همراهی ها و همکاری های جناب مهندس پیمان فر (مدیریت محترم عامل)، جناب مهندس اکبری (ریاست شبکه نمایندگان)، سرکار خانم مهندس اسلامی، جناب مهندس میشانی، جناب دکنر سلام زاده و دیگر عزیزانی که در روند اجرای این پروژه یار و یاور ما بودند تشکر و قدرانی نماییم.

امید است در سایه مشیت پروردگار، گامی هرچند ناچیز در مسیر ارتقاء میهن عزیزمان برداشته باشیم.