Modiran Khodro

اتمام پروژه مدیران خودرو

به یاری پروردگار و همکاری های بی شائبه مسؤولین بخش خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو، با برگزاری غیر متمرکز دوره های آموزشی مبتنی بر اصول استاندارد (مدیریت کیفیت * بهداشت و ایمنی شغلی * رضایت مشتریان) کلیه نمایندگی های طرف قرارداد در پروسه دریافت گواهینامه های مربوطه قرار گرفتند. فرصت مغتنمی است تا[…]